ORGANIZATORZY:

POT 250

MTTargi-250

      PATRONAT HONOROWY:

 MSIT

 

Minister Sportu i Turystyki

Regulamin konkursu Tech.Travel Award 2015

Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.

Regulamin jest dostępny w siedzibach Organizatorów oraz na Stronie Internetowej.

Treść wszelkich komunikatów i informacji dotyczących Konkursu podawana będzie do wiadomości Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej lub będzie przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podane przez Uczestników przy dokonywaniu rejestracji udziału w Konkursie.